درباره ما

انتشارات فاناگوریا

انتشارات آنلاین فاناگوریا کار خود را از تابستان سال 2020 آغاز کرد. ما در تلاشیم تا برای کمک به نویسندگان جوان جهت ایستادن روی پای خود ، راهی در رشد و تحقق آرزوهایشان باز کنیم! برای خواندن خنده دارترین ، احمقانه ترین ، تراژیک ترین و زیبا ترین داستان ها ما را دنبال کنید! ما به زبان فارسی و به زودی، به زبان انگلیسی می نویسیم!

هر روز بخوانید!

Phanagoria Online Publications Started it’s work since Summer of 2020. We are heading to open a new way to Young writers to stand on their own feet, helping them to grow and meet their dreams! Follow us to read the most Funny, Silly, Tragic and beautiful stories.
We Write in Persian & Soon in English.
Read Everyday!

انتشارات فاناگوریا

با ما بیا به شهر قصه های گمشده...

همکاری با ما

انتشارات فاناگوریا از نویسندگان، مترجمان و طراحان گرافیک دعوت به همکاری می نماید. به زودی شرایط همکاری با نشر فاناگوریا را اعلام خواهیم کرد.
به زودی
error: This Content is protected