حریم خصوصی

نظرات

ارسال نظر روی نوشته ها آزاد است. هر کسی می تواند آزادانه بر روی مطالب، نوشته ها و برگه ها دیدگاهش را ابراز کند. با این وجود، ممکن است برخی دیدگاه ها که حاوی نظرات توهین آمیز، مستبدانه و تحقیر آمیز باشند پاک شوند.

کپی رایت

تصاویری که در سایت استفاده می شوند، قالب های کتاب، ویدیوها یا فایل های صوتی تماما به نشر فاناگوریا تعلق دارند و کپی برداری از آنها ممنوع می باشد.

اطلاعات شخصی شما

در صورتی که بر روی سایت نظر بگذارید یا از سایت محصولی خریداری کنید، اطلاعات شخصی شما در سایت باقی خواهد ماند. نشر فاناگوریا از داده های کاربران حفاظت می کند و آنها را به هیچ شخص ثالثی اعم از حقیقی و حقوقی ارائه نخواهد داد.

کاربرانی که در وب سایت ما ثبت نام می‌کنند، می‌توانند اطلاعات شخصی خود را، به جز آنهایی که نمی‌توانند تغییر دهند، ببینند، ویرایش و یا حذف کنند. این اطلاعات نزد مدیر وبسایت محفوظ است.

تضمین کیفیت و اصالت محصولات خریداری شده

کتابهای نشر فاناگوریا برای حفظ شدن از تحریف، ویرایش و سرقت مطالب به صورت رمز گذاری شده به فروش می رسند. این کتابها توسط مولفان و مترجمان شخصی ما نوشته و ترجمه شده اند و هرگونه حق و حقوق معنوی این آثار به آنان تعلق دارد. نقل قول، پخش و تکثیر آثار ما به هر نحو ممنوع است.

error: This Content is protected